Close

KONTAKT

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości


Smart-Net Sp. z o.o.

ul. Armatorów 34
81-559 Gdynia

NIP: 586-23-05-792
REGON: 364269390

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000614170, Kapitał zakładowy 200 000,00 zł

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 11827

e-mail:                      biuro@oswss.pl
telefon:                     (+48) 41 243 62 52

Sprzedaż usług 
Kierownik ds. Klientów Kluczowych
Aneta Wawszczak-Guz
e-mail:                     sprzedaz@oswss.pl
telefon kom.:          (+48) 505 688 618

PARTNER HANDLOWY woj. świętokrzyskie 
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 30, 25-647 Kielce
e-mail:                     biuro@zutkielce.pl
telefon kom.:          (+ 48) 602 758 818

Centrum Zarządzania Siecią
e-mail:                      noc@oswss.pl
telefon:                     (+48) 41 243 62 81