Close

KONTAKT

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości


Smart-Net Sp. z o.o.

ul. Armatorów 34
81-559 Gdynia

NIP: 586-23-05-792
REGON: 364269390

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000614170, Kapitał zakładowy 200 000,00 zł

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 11827

e-mail:                      biuro@oswss.pl
telefon:                    (+48) 41 243 62 52

Sprzedaż Usług 
Kierownik ds. Klientów Kluczowych
Aneta Wawszczak-Guz
e-mail:                     sprzedaz@oswss.pl
telefon kom.:        (+48) 508 257 753

Warunki Techniczne i Paszportyzacja Sieci
e-mail:                     rssws@sejmik.kielce.pl

telefon:                  (+ 48) 41 248 18 20 wew. 513

telefon kom.:        (+ 48) 693 066 942 

Centrum Zarządzania Siecią
e-mail:                     noc@oswss.pl
telefon:                  (+48) 41 243 62 81