Close

O PROJEKCIE

Budowa sieci szerokopasmowej realizowana jest w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”  w Programie Operacyjnym „Rozwój Polski Wschodniej”.

Sieć Szerokopasmowa w województwie świętokrzyskim obejmie:

– 102 świętokrzyskie gminy

– 1410 kilometrów sieci

– 135 węzłów dystrybucyjnych i 8 węzłów szkieletowych

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorców. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

W ramach projektu SSPW powstanie wydajna szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca wymogi stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN). Zostaną też przygotowane obiekty (punkty dystrybucyjne), stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego.

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (poprzez zwiększenie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej), jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Operator Świętokrzyskiej Sieci Szerokopasmowej zobowiązany jest do świadczenia następujących Usług:

  1. Dzierżawa Ciemnych Włókien
  2. Transmisja Danych Ethernet
  3. Transmisja Danych Lambda
  4. Dostęp do Sieci Internet
  5. Dzierżawa Kanalizacji Kablowej
  6. Kolokacja

ZALETY PROJEKTU:

dla mieszkańców:dla samorządów:dla operatorów:dla przedsiębiorców:
pic-smallkonkurencyjność na rynku telekomunikacyjnym i możliwość wyboru korzystniejszej cenowo oferty końcowej,pic-smallrozwój i wzrost ilości usług podmiotów publicznych,pic-smallszybsze łącza światłowodowe,pic-smallzwiększenie aktywności przedsiębiorców w zakresie IT i rozwijania nowych technologii,
pic-smallmożliwość korzystania z nowoczesnych usług i multimediów,pic-smallszybsze załatwianie spraw przez interesantów (brak kolejek, możliwość załatwiania spraw przez platformy typu e-urząd),pic-smallzwiększenie konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym ze względu na rodzaj usług i cenę,pic-smallwzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie,
pic-smalldostęp do platform interaktywnych np. edukacyjnych (kursy),pic-smalllepszy dostęp do informacji,pic-smallszeroki wachlarz technologii usług (kanalizacja, kolokacja, ciemne włókno , transmisja danych Ethernet, Lambda, dostęp do sieci Internet).pic-smallobniżenie kosztów wejścia na rynek telekomunikacyjny.
pic-smalldostęp do różnych nowoczesnych rozwiązań np. telepraca i ułatwień życia codziennego np. sklepy internetowe, usługi medyczne,pic-smallusprawnienie mechanizmów związanych z obsługą klientów, administracją, komunikacją.
pic-smallzwiększenie aktywności osób wykluczonych z życia społecznego,
pic-smallzmniejszenie migracji.