Close

USŁUGI

Uwzględniając możliwości techniczne, możemy świadczyć dla Państwa następujące usługi:

UsługaOpis usługiParametry
Dzierżawa Ciemnych Włókienpic-small

Dzierżawa jednego lub więcej Ciemnych Włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej Długości optycznej, zestawionych pomiędzy kolokacjami i zakończonych na przełącznicy optycznej OSWSS,


pic-small

Dzierżawa jednego lub więcej Ciemnych Włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy studniami lub innym punktem sieci wskazanym przez OSWSS i połączonych z siecią Klienta służące zapewnieniu dosyłu sygnału telekomunikacyjnego do sieci dostępowej Klienta

pic-small

1 j


pic-small

2 j


pic-small

Większa liczba włókien

Transmisja Danych Ethernetpic-small

Usługa świadczona jest jako połączenie typu punkt-punkt oferujące wirtualne połączenie EVC pomiędzy dwiema lokalizacjami w warstwie drugiej.


pic-small

Do konfigurowania Usługi wykorzystywane jest co najmniej jedno połączenie EVC pomiędzy dwiema lokalizacjami Klienta.
Łącze dostępowe realizowane jest przez technologie kablowe lub światłowodowe.

pic-small

10 Mb/s


pic-small

100 Mb/s


pic-small

200 Mb/s


pic-small

300 Mb/s


pic-small

500 Mb/s


pic-small

1 Gb/s


pic-small

5 Gb/s


pic-small

10 Gb/s

Transmisja Danych Lambdapic-small

Usługa posiada rekomendację ITU G.709 i polega na transmisji danych, poprzez fizyczne dołączenie sieci Klienta, poprzez łącza dostępowe do sieci OSWSS i zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji danych, wewnątrz sieci OSWSS.
Parametry Usługi dzierżawy kanału optycznego spełniają wymagania normy ITU-T G.694, TU-TG.698.2.


pic-small

OSWSS zapewnia opcjonalnie usługę protekcji polegającą na zestawieniu dodatkowego kanału optycznego.


pic-small

Usługa występuje w dwóch wariantach:
a) realizowana w ramach systemu OSWSS na urządzeniach OSWSS. W takim przypadku OSWSS posiada pełne możliwości techniczne do wykonywania diagnostyki realizowanej Usługi,
b) realizowana poza systemem OSWSS na Urządzeniach Klienta, zwana dalej „Alien Lambda”. W takim przypadku OSWSS nie posiada możliwości technicznych do wykonywania diagnostyki realizowanej Usługi.


pic-small

Usługa jest realizowana w Lokalizacji i oddawana w Punkcie Dostępu.

pic-small

1 Gb/s


pic-small

10 Gb/s


pic-small

Alien Lambda

Dostęp do Sieci Internetpic-small

Usługa polega na umożliwieniu dostępu do międzynarodowych i krajowych zasobów sieci Internet za pośrednictwem zasobów sieci Klienta. Połączenie następuje z zapewnieniem odpowiednich parametrów transmisji wewnątrz sieci OSWSS oraz do sieci innych operatorów, poprzez sieć OSWSS. Dołączenie sieci IP Klienta do sieci IP OSWSS realizowane jest za pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP.


pic-small

Operator umożliwia świadczenie usługi w oparciu o 95 percentyl.

pic-small

100 Mb/s


pic-small

200 Mb/s


pic-small

300 Mb/s


pic-small

500 Mb/s


pic-small

1 Gb/s


pic-small

powyżej 1 Gb/s


pic-small

95 percentyl

Dzierżawa Kanalizacji Kablowejpic-small

Usługa polega na umożliwieniu Klientowi dostępu i korzystania z Kanalizacji Kablowej w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych.


pic-small

Usługa pozwala Klientowi na zbudowanie na bazie kanalizacji kablowej OSWSS własnej sieci kablowej z koniecznością doprowadzenia na swój koszt własnej kanalizacji do kanalizacji OSWSS.

pic-small

ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikrokanalizacji o Ø do 8 mm


pic-small

ułożenie w kanalizacji dystrybucyjnej kabla lub mikrokanalizacji o Ø do 8 mm


pic-small

ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikrokanalizacji o Ø od 9 mm do 12 mm


pic-small

ułożenie w kanalizacji dystrybucyjnej kabla lub mikrokanalizacji o Ø od 9 mm do 12 mm


pic-small

ułożenie w kanalizacji szkieletowej kabla lub mikrokanalizacji o Ø powyżej 12 mm


pic-small

ułożenie w kanalizacji dystrybucyjnej kabla lub mikrokanalizacji o Ø powyżej 12 mm


pic-small

cały otwór w sieci dystrybucyjnej


pic-small

cały otwór w sieci szkieletowej


pic-small

rezerwacja zasobów na okres do 60 dni roboczych

Kolokacjapic-small

Usługa polega na udostępnieniu Klientowi przestrzeni w szafie oraz podłączenie Urządzeń Klienta do Infrastruktury OSWSS.


pic-small

Przestrzeń kolokacyjna OSWSS wyposażona jest w:
a) system klimatyzacji (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych),
b) system wykrywania dymu (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych),
c) gwarantowane zasilanie DC,
d) agregat spalinowy (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych).


pic-small

OSWSS dostarczy Klientowi w przestrzeni kolokacyjnej:
a) gwarantowane zasilanie elektryczne DC oraz niegwarantowane AC 230V/50Hz dla Urządzeń Klienta,
b) w przypadku zakupu modułów przestrzeni określonej, jako wielokrotność 1U moc obliczeniowa urządzeń dedykowana na jedną jednostkę rozliczeniową przestrzeni (1U) wynosi 100 W. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych pakietów mocy zgodnie z ustalonymi opłatami, w szczególności jeśli tabliczka/tabliczki znamionowe przewidują inne zużycie mocy.

pic-small

1U w szafie WS


pic-small

1U w szafie WD


pic-small

Połączenie dwóch urządzeń Klienta w szafie OSWSS

Zapewniamy gwarancję świadczonych usług

Oferujemy usługę SLA, która określa poziom utrzymania Usługi Dostępowej, opisany gwarantowanymi przez Operatora Infrastruktury minimalnymi parametrami jakościowymi takimi jak: Czas Reakcji na Awarię, Czas Usunięcia Awarii, Roczna Dostępność Usługi.

Poziom SLARoczna Dostępność Usługi (RDU)Czas Reakcji na AwarięCzas Usunięcia Awarii (CUA)
Standard99,2 %0,5h24h
Silver99,5 %0,5h12h
Gold99,9 %0,5 h8h